Kurso de Esperanto

Rättningshjälp

Kurso de Esperanto är en självstudiekurs som eleven kan använda som huvudsakligt läromedel eller som bredvidläsningsmaterial. Studier som bedrivs med lärarhjälp bidrar som regel snabbare framsteg i studierna. Det är därför lämpligt att eleven får kontakt med esperantolärare som kan följa elevens utveckling genom att rätta översättningsuppgifter och förtydliga sådan avsnitt som eleven har svårt att förstå eller besvara frågor som rör Esperantorörelsen. Den som önskar biträde under studierna kan utnyttja Rättningstjänsten". Denna tjänst finns tillgänglig för de flesta av de språk som Kurso de Esperanto översatts till. Upphovsmannen till Kurso de Esperanto vädjar att esperantister deltar i projektets "Rättningstjänst" i så stor utsträckning som möjligt och samarbetar med redan verksamma inom Rättningstjänsten.

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Alla rättigheter förbehålls upphovsmannen

Tradukinto: KaGu:-}