Kurso de Esperanto

Služba oprav

Kurso de Esperanto je kurz pro samouky, kteří mohou kurz použít jako hlavní nebo doplňkový studijní materiál. Přesto bude pro ně prospěšnější, budou-li mít k ruce učitele esperanta, který jim bude opravovat cvičení, vysvětlí nejasnosti a uvede žáky do esperantského hnutí. Tomu říkáme Služba oprav. Po zveřejnění kurzu byla tato služba zřízena v mnoha zemích. Autor kurzu se snaží povzbudit ty, kteří jsou ochotni v této službě pracovat. Pokud chcete vědět, zda tato služba existuje ve vašem jazyce, navštivte úvodní stranu ve svém jazyce (použijte menu v levém sloupci).

V roce 2003 Americká komise Světového esperantského svazu (UEA) ustavila Projekt Nesto (Hnízdo), který se snaží koordinovat internetové kurzy esperanta v Americe. O Projektu Nesto se více dozvíte na stránce http://www.monda.org/nesto/nesto.htm

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Všechna práva vyhrazena

Přeložil: Miroslav Malovec