Kurso de Esperanto

Korektanta Servo

Kurso de Esperanto estas memlerna kurso, kiun la lernanto povas uzi kiel ĉefan aŭ helpan materialon. Por ke la lernanto pli progresu en la lernado, estas dezirinde ke Esperanto-instruisto akompanu ties lernadon, korektante tradukekzercojn, solvante dubojn kaj enkondukante tiun en la Esperanto-Movadon. Ĉi tian servon oni nomas Korektanta Servo kaj post la publikigo de Kurso de Esperanto multaj tiaj servoj estas kreitaj en diversaj landoj. La aŭtoro de Kurso de Esperanto forte kuraĝigas tiujn, kiuj volus fondi aŭ kunlabori en la ekzistantaj korektantaj servoj.Por scii, ĉu jam ekzistas servo en via(j) lingvo(j), bonvolu viziti la koncernan nacilingvan paĝon en ĉi tiu retejo (laŭ la ĉi-suba menuo).

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Ĉiuj rajtoj rezervitaj

Tradukinto: Carlos Alberto Alves Pereira