Kurso de Esperanto

Služba opráv

Kurso de Esperanto je kurz pre samoukov, ktorý môže žiak použiť ako hlavný alebo pomocný učebný materiál. Pre to, aby žiak postupoval v učení je vhodné, aby ho "Učiteľ esperanta" sprevádzal jeho učením, opravujúc prekladové cvičenia, riešiac pochybnosti a usmernením žiaka do Esperantského hnutia. Táto služba sa volá Služba opráv a po zverejnení Kurso de Esperanto boli vytvorené mnohé takéto služby v rôznych krajinách. Autor Kurso de Esperanto výrazne doporučuje tým, ktorí by chceli založiť nové alebo spolupracovať v už existujúcich Službách opráv, aby tak urobili.V roku 2003 Americká Komisia UEA spustila projekt Nesto, ktorý má za cieľ spojiť a preorganizovať internetovú výučbu Esperanta v Amerike a inde..Pre viac podrobností o Projekto Nesto a zapojenie sa, navštívte stránku http://www.monda.org/nesto

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Všetky práva rezervované

Preložil: Jozef Mikšovský (Emah)