Kurso de Esperanto

Служба за коригиране

Курсът по Есперанто е курс за самообучение, който изучаващите могат да използват като основен помощен материал. За да напредват изучаващите в ученето, желателно е учител по Есперанто да съпровожда тяхната работа, като коригира упражненията за превод, отговаря на въпросите им и ги въвежда в есперантското движение. Тази служба се нарича Служба за коригиране и след публикуването на Курса по Есперанто бяха създадени много такива служби в различни страни. Авторът на Курса по Есперанто приветства тези, които желаят да основат или да сътрудничат на съществуващи служби за коригиране.За да се информирате дали вече съществува служба на вашия език, моля посетете съответната страница на вашия език в този сайт (използвайте менюто вляво).

През 2003 г. Американската Комисия на УЕА започна Проект Nesto (Гнездо), който цели да координира изучаването на Есперанто чрез Интернет в Америка.За повече информация за Проекта Nesto, моля посетете страницата http://www.monda.org/nesto/

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Всички права запазени

Преводач: Мариана Евлогиева, ел. адрес: esperanto@interpres.org, сайт: http://www.interpres.org/esperanto