Kurso de Esperanto

Nyheter

Ny version av Kurso! — Version 4 av programmet Kurso de Esperanto (En Esperantokurs) I den nya versionen är det möjligt att skriva ut lektioner och övningar. Hämta den nya versionen på den här sidan

La vivo de Zamenhof - la filmo! — La Vivo de Zamenhof är Joe Bazilio,s nya projekt. Joe Brazilio har regiserat långfilmerna Gerda Malaperis (Gerda försvann) och La Patro (Fadern). Informera dig om projektet och lämna gärna ett bidrag till realisering av projektet på denna inforamtionssida. http://imagufilmoj.wordpress.com/la-vivo-de-zamenhof/

 

Kurso de Esperanto är ett multimedia datorprogram för självstudier av språket Esperanto. Här en sammanfattning av innehållet::

Nyheter i version 4:

  • Lektioner och övningar är nu möjliga att skriva ut;
  • Fungerar såväl under Windows, Mac och Linux;
  • Det är nu möjligt att öka resp minska texstorleken;
  • Ny skärmpresentation.

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Alla rättigheter förbehålls upphovsmannen

Tradukinto: KaGu:-}