Kurso de Esperanto - Trang chủ
Kurso de Esperanto
 

Những đặc trưng mới

Phiên bản 4 của Kurso đã được phát hành! — Phiên bản 4 của Kurso de Esperanto bây giờ có thể tải xuống được. Nó chạy trên Windows, Linux và Mac OsX. Hãy kiểm tra: tải xuống tảng

Cuộc đời của Zamenhof trong một phim! — La Vivo de Zamenhof (Cuộc đời của Zamenhof), là dự án phim mới nhất của Joe Bazilio, là tác giả của hai phim khác bằng Esperanto. Thêm thông tin trên website này: http://imagufilmoj.wordpress.com/la-vivo-de-zamenhof/

Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97 (UK-97)  —  Mời các bạn tham dự Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97 (UK-97) sẽ tổ chức tại Hà Nội từ 28/07/2012 đến 04/08/2012. Để biết thêm chi tiết, và đăng ký tham gia, xin mời các bạn thăm website của Hội Quốc tế ngữ Việt Nam: http://vea.vn/index.aspx

Đại hội Thanh niên Quốc tế ngữ Thế giới lần thứ 68 (IJK-68)  —  Đại hội Thanh niên Quốc tế ngữ Thế giới lần thứ 68 (IJK-68) sẽ tổ chức tại Hà Nội từ 05/08/2012 đến 12/08/2012. Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia, xin mời thăm mục IJK-68 trong website: http://vea.vn/index.aspx

 

Kurso de Esperanto là một chương trình đa phương tiện để tự học Esperanto. Đây là một số đặc trưng của chương trình:

Các đặc trưng mới trong phiên bản 4:

  • In các bài học và bài tập;
  • Làm việc trên Apple Mac OsX;
  • Bạn có thể tăng hoặc giảm cỡ phông chữ;
  • Phong cách mới;

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Tác giả giữ bản quyền

Người dịch phần phụ lục: Nguyễn Xuân Thu - autuno32@yahoo.com