Kurso de Esperanto

Служба помоћи

Курс есперанта је курс за самостално учење, којег ученик може користити као главни или помоћни материјал. Да би ученик боље напредовао током учења, пожељно је да наставник есперанта прати његово учење, исправљајући његове вежбе, решавајући сумње и уводећи га у есперантски покрет. Ова услуга ес зове Служба помоћи и после објављивања Курса есперанта многе такве службе су формиране у различитим земљама. Аутор Курса есперанта искрено храбри оне који би хтели основати или сарађивати у постојећим службама помоћи.

У 2003. Америчка комисија UEA успоставила је Пројекат Гнездо, који има за циљ да координира учење есперанта преко интернета у Америци.Да бисте сазнали више о Пројекту Гнездо, посетите страну http://www.monda.org/nesto/nesto.htm

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Сва права задржана

Преводилац: Ренато Петровић, renato.petrovic@gmail.com