Kurso de Esperanto

Palīdzības dienests

Kurso de Esperanto ir pašmācības kurss, kuru skolnieks var lietot kā galveno vai kā palīgmateriālu. Lai skolnieks labāk progresētu apmācībā, nepieciešams, lai esperanto skolotājs palīdz viņam mācību vielas apguvē, labojot tulkošanas uzdevumus, risinot šaubas un ievestu viņu esperanto kustībā. Šis ir Palīdzības dienests un pēc Kurso de Esperanto publicēšanas daudzi šādi dienesti tika radīti dažādās valstīs. Kurso de Esperanto autors iedrošina tos, kuri gribētu izveidot vai līdzdarboties jau eksistējošos palīdzības dienestos.2003. gadā UEA Amerikas Komisija uzsāka projektu "Projekto Nesto", kura mērķis ir koordinēt esperanto apmācību internetā Amerikā un citās pasaules daļās. Lai vairāk uzzinātu par Projekto Nesto un lai pieteiktos, lūdzu, apmeklējiet mājas lapu http://www.monda.org/nesto/

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Visas tiesības rezervētas

Tulkotājs: Māris Laureckis