Kurso de Esperanto - Služba za ispravljanje
Kurso de Esperanto

Ispravljanje zadaća

Tečaj esperanta je prilagođen za samouke, koji učeniku može poslužiti kao glavno ili pomoćno gradivo. Da bi učenik mogao što bolje napredovati u učenju, preporučljivo je da podučavatelj esperanta prati njegovo učenje, ispravljajući vježbe prevođenja, otklanjajući moguće nedoumice i da ga uvede u esperantski pokret. te usluge se zovu Ispravljanje zadaća i poslije objavljivanja Tečaja esperanta mnoge takove usluge su osnovane u raznim zemljama. Autor Tečaja esperanta snažno ohrabruje one, koji bi bili voljni osnovati nove ili surađivati u postojećim uslugama.

Američko povjerenstvo Sveopćeg esperantskog udruženja (UEA) uspostavilo je projekt Nesto (Gnijezdo), sa ciljem, da se koordinira učenje esperanta pomoću interneta u Americi.Ako želite nešto više saznati o projektu Nesto, posjetite stranicu http://www.monda.org/nesto/nesto.htm

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Sva prava zadržana

Prevoditelj: Stanko Rukelj, stanko.rukelj@vz.htnet.hr, http://free-vz.htnet.hr/Stanko/