Kurso de Esperanto

Korektanta Servo

Kurso de Esperanto jest samouczkiem, który służy uczącemu się jako materiał główny, albo pomocniczy. Aby uzyskać większy postęp w nauce wskazana jest pomoc nauczyciela, który poprawi zadania, wyjaśni wątpliwości i wprowadzi ucznia w Środowisko Esperanckie. Taką pomoc nazywa się Pomoc Korektorska i po opublikowaniu Kurso de Esperanto utworzono wiele takich usług w różnych krajach. Autor Kurso de Esperantousilnie zachęca tych, którzy chcieliby stworzyć taką poradnię językową, albo współpracować z już istniejącymi.Chcąc wiedzieć, czy istnieje już taka usługa w twoim języku, odwiedź odpowiednią stronę naciskając tu lewe menu

W 2003 roku Amerykańska Komisja UEA (Powszechny Związek Esperantystów) ustanowiła Projekt Nesto, który ma na celu skoordynowanie nauki Esperanta w Ameryce.Aby dowiedzieć się więcej o Projekcie Nesto proszę odwiedzić stronę http://www.monda.org/nesto/nesto-en.htm

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Wszystkie prawa zastrzeżone

Tłumacz: Danuta Kowalska vojdan2@rtk.net.pl