Kurso de Esperanto

Correctiedienst

Cursus Esperanto is een zelfstudiecursus, die de leerling kan gebruiken als hoofd- of hulpmateriaal. Om de leerling sneller vooruitgang te laten maken in de studie is het wenselijk dat een Esperanto-leraar zijn studie begeleidt door zijn vertaaloefeningen te verbeteren, twijfels op te klaren en hem in de Esperanto-beweging in te leiden. Zulke dienst noemt men Correctiedienst en na de publicatie van de Cursus Esperanto zijn veel zulke diensten opgericht in verschillende landen. De auteur van Cursus Esperanto moedigt sterk diegenen aan, die een correctiedienst zouden willen oprichten of aan bestaande zouden willen meewerken.

De Kortrijkse Esperantogroep organiseert begeleidingssessies voor deze cursus; meer info op Esperantocursussen in Vlaanderen

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Alle rechten voorbehouden

Vertaler: Leo.DeCooman@advalvas.be