Kurso de Esperanto

Шта је есперанто?

Есперанто је језик створен да би олакшао комуникацију међу људим целог света.

Више од сто година практичног коришћења учинилли су есперанто живим језиком, способним да изрази било коју нијансу људске мисли.

Он је међународни и неутралан, јер припада свим народима и омогућава комуникацију међу људима целог света, без икакве склоности ка културној, политичкој, религијској или економској хегемонији.

Онај ко учи есперанто има привилегију да ужива у два грађанства који узајамно делују и обогаћују се: прво сви добијају аутоматски и рођењем. Оно је под утицајем националних обичаја и веровања, то јест, локалне културе. Друго се стиче када се сопственом вољом бира светско грађанство, помоћу есперанта. Сложеније од првог, оно садржи светску културу, у својим најразличитијим испољавањима.

Они који изаберу "двоструко грађанство" помоћу есперанта се називају есперантисти. Они су људи који не само знају језик, већ га и користе у комуникацији са есперантистима из целог света, за остваривање контаката са различитим културама, то су људи који активно делују на ширењу и одбрани идеје међународног језика.

После појаве есперанта особе које су га училе осетиле су потребу за организовањем група у којима би се есперанто практиковао, подучавао и ширио. Са проласком времена те групе су расле, неке су прерасле границе својих земаља, нове су се појављивале тако да данас имамо стотине активних организација у целом свету. Заједно са есперантистима те групе чине Свет есперанта, активности у том свету се називају есперантски покрет.

Учите есперанто, постаните есперантиста и уживајте у есперантском свету. Он је од почетка и ваш!

Есперанто на интернету:

Курс есперанта: http://www.cursodeesperanto.com.br

Савез есперантиста Србије: http://users.yubc.net/~esperanto

Есперантска омладина Србије: http://www.yurope.com/org/eos

Светска есперантска организација: http://www.uea.org

Вишејезички информативни центар о есперанту: http://www.esperanto.net

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Сва права задржана

Преводилац: Ренато Петровић, renato.petrovic@gmail.com