Kurso de Esperanto - Esperanto là gì?
Kurso de Esperanto

Esperanto là gì?

Esperanto là gì

Esperanto là gì?
 
 Esperanto là một ngôn ngữ quốc tế
do bác sĩ L.L. Zamenhof người Ba Lan sáng tạo năm 1887. Ông đã ý thức được những khó khăn trong giao tiếp giữa những người không nói cùng một ngôn ngữ.

Mục đích
của Esperanto là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các dân tộc trên thế giới qua 125 năm sử dụng trong thực tế, đã trở thành một ngôn ngữ sống động, có khả năng thể hiện tất cả các sắc thái của tưởng.

Esperanto là một ngôn ngữ trung lập mang tính quốc tế vì nó thuộc về tất cả mọi người cho phép mỗi con người, bất kể nguồn gốc, môi trường thế hệ có thể  giao tiếp với những người nói tiếng khác nhau không phụ thuộc vào bất kỳ quyền lực văn hoá, chính trị, tôn giáo hay kinh tế nào. Những người dùng Esperanto là hoàn toàn bình đẳng với nhau vì không ai phải giao dịch bằng tiếng mẹ đẻ của người khác

Học Quốc tế ngữ nhìn thế giới theo cách khác. Thật vậy, những người nói Esperanto, (còn gọi là những “nhà Quốc tế ngữ”) nhờ kiến thức về ngôn ngữ quốc tế, có thể liên lạc trực tiếp với những công dân các nước khác, không bị giới hạn vào một quốc gia hoặc nhóm các quốc gia nào. Những cuộc giao lưu thực sự đã được tạo ra, làm cho đời sống tinh thần của mọi người trở nên phong phú thông qua việc khám phá nền văn hóa của nhau.

Ngày nay, hàng trăm
Hội Quốc tế ngữ địa phương, quốc gia và quốc tế cho phép thực hành ngôn ngữ dễ dàng hơn. Trải khắp năm châu, các hội đó tạo thành một mạng lưới tình bạn dựa trên một sự hiểu biết lẫn nhau
Bạn hãy học Quốc tế ngữ để có thể giao tiếp với toàn thế giới!

 
Esperanto trên Internet:

 

Quốc tế:

·       Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Tổ chức quốc tế lớn nhất của những người nói Esperanto, có hội viên tại hơn 110 nước trên thế http://www.uea.org

 

Việt Nam:

·         Hội Quốc tế ngữ Việt Nam

http://vea.vn/index.aspx (tiếng Việt)

 

http://e.vea.vn/index.aspx        (tiếng Esperanto)

 

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Tác giả giữ bản quyền

Người dịch phần phụ lục: Nguyễn Xuân Thu - autuno32@yahoo.com