Kurso de Esperanto - اسپرانتو چیست؟
Kurso de Esperanto

اسپرانتو چیست؟اسپرانتو زبانی است که به منظور تسهیل ارتباط بین مردم مختلف جهان ایجاد شده.

بیش از یک صد سال استفاده عملی از اسپرانتو، آن را به زبانی زنده تبدیل کرده است که قادر به بیان کاملا دقیق و ظریفِ اندیشه بشر می باشد.

اسپرانتو، زبانی بین المللی و بی طرف است، چرا که متعلق به همه مردم است و امکان ارتباط بین تمام مردم جهان، بدون هیچگونه گرایش به برتری فرهنگ، سیاست، مذهب و اقتصادی خاص را، مهیا میکند.

آن کس که اسپرانتو را فرا می گیرد، امتیاز بهره مندی از دو تمدن را خواهد داشت که در تعامل و غنی سازی یکدیگرند. در ابتدا که متولد می شویم، از سنت ها، اخلاقیات و اعتقاداتِ مردممان، که همان فرهنگ های محلی مان هستند، تاثیر می پذیریم. مرحله دوم زمانی است که فرد با میل و علاقه، انتخاب میکند که از طریق اسپرانتو به یکی از شهروندان جهان، تبدیل شود. گسترده تر از وهله نخست، اینجا "فرهنگ جهان" را در متنوع ترین جلوه خود داریم.

آنانکه این "تابعیت دوگانه" را از طریق اسپرانتو انتخاب می کنند، اسپرانتیست نامیده می شوند. آنان کسانی هستند که نه تنها زبان می دانند، بلکه از آن برای ایجاد ارتباط با اسپرانتیستها در سرزمین های دیگر، ایجاد ارتباط با فرهنگ های گوناگون، و فعالانی که برای ترویج و دفاع از ایده یک زبان بین المللی تلاش می کنند، استفاده می نمایند.

پس از پیدایش اسپرانتو، آنان که آن را آموخته بودند، نباز به سازماندهی و تشکیل گروههایی برای تمرین و استفاده از زبان، کمک به دیگران برای یادگیری آن، و ترویج علائق را احساس کردند. با گذشت زمان این گروه ها، رشد کرده و برخی به کشورهای همسایه راه یافتند، این در حالی است که پیدایش گروه های جدید هنوز ادامه دارد، آنهم به گونه ای که امروزه ما صدها سازمان فعال در سراسر جهان داریم. این گروه ها، به همراه اسپرانتیستها، جهانِ اسپرانتو را تشکیل می دهند، و ما فعالیت هایی که در آن جریان دارد را، نهضت اسپرانتو مینامیم.

اسپرانتو را فرا گرفته، یک اسپرانتیست باشید و لذت بودن در جنبش اسپرانتو را تجربه کنید. این لذت، با نخستین گام، از آنِ شما هم خواهد بود!

http://www.espero.ir/fa

دوره اسپرانتو: http://www.kurso.com.br

لیگ اسپرانتوی برزیل: http://www.esperanto.org.br

انجمن جهانی اسپرانتو: http://www.uea.org

چند زبانه اسپرانتو: http://www.esperanto.net

اطلاعات درباره اسپرانتو: http://www.esperanto.net/info/index_en.html

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - تمامی حقوق محفوظ است

مترجم: خسرو عطائی