Kurso de Esperanto

Що е Есперанто?

Есперантое език, създаденза да улесниобщуванетомежду хора отразлични страни.


Повечеот стогодишнотоизползванена есперантого е направиложив език, способенда изрази всичкинюанси на човешкатамисъл.


Товае неутраленезик, койтосъздава възможностза равноправнообщуване нахора от цялсвят, без дадава предимствана никоя нацияили култура.Повечеинформацияза есперантои есперантскотодвижение
можетеда намеритев Интернет:


Заесперанто:


http://www.interpres.org/esperanto/gxisdate.htm

  • на български

http://www.interpres.org/esperanto/pragman.htm

  • на български

http://www.esperanto.net

  • информация на много езици


Есперантскиорганизации:


http://www.interpres.org/esperanto/bea.htm

  • Български есперантски съюз

http://www.uea.org

  • Световен есперантски съюз


Курсовепо есперанто:


http://www.argilo.net

  • курс по есперанто за начинаещи на български

http://www.cursodeesperanto.com.br

  • интерактивен многоезичен курс, и на българскиЗадопълнителнаинформацияможете да пишетена:


esperanto@interpres.org


© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Всички права запазени

Преводач: Мариана Евлогиева, ел. адрес: esperanto@interpres.org, сайт: http://www.interpres.org/esperanto